WandelroutesOverijssel wiki
Advertisement

 

Wierdense Veld is een startpunt nabij Nijverdal in de gemeente Hellendoorn. De routes van dit startpunt kruizen met de routes van de startpunten: Hulsen, Hoge Hexel, Huurnerveld, Schuilenburg en Daarle.

Beschrijving

U staat bij het begin van enkele wandelingen vanaf startpunt Wierdense Veld.

Het Wierdenseveld was vroeger een nat gebied waar hoogveen kon groeien. Inmiddels zijn grote delen van het veen afgegraven. Eigenaar Landschap Overijssel doet veel moeite om verdroging tegen te gaan. Het waterpeil wordt verhoogd en heideschapen worden ingezet in de strijd tegen het pijperstrootje. Het Wierdense veld is intussen alvast een lustoord voor vogels. In het voorjaar de jubel van de wulpen, roodborsttartpunten??? die op rasterpaaltjes zitten en buizerds die boven de hal cirkelen. De routes ten noorden van het natuurgebied gaan door het afwisselende agrarische landschap van het Marlese veld??? en de Heuvelse??? Flier en langs de Scheddenbultsafleiding???, de ecologische verbinding met het Reggedal.

Routes

  • Oranje.jpg 6,5 km
  • Geel.jpg 9,3 km
  • Groen.jpg 4,4 km
  • Paars.jpg 16,3 km
Advertisement